TJÄNSTER

Nordic Partners är din oberoende finansiella rådgivare som hjälper dig fatta kloka beslut. För att uppnå en framgångsrik rådgivning  finns det 3 byggstenar som våra tjänster kretsar kring: Engagemang, kontinuitet och professionalism i allt vi gör. 

Du som klient hos Nordic Partners alltid har din personliga rådgivare tillgänglig oavsett frågor eller tidpunkt, vi finns disponibla för att skapa tillväxt på ditt kapital och en långsiktig framgångsrik relation.

En viktig del för Nordic Partners jämfört med andra aktörer är att vi alltid kontinuerligt följer upp dina investeringar och omstrukturera efter marknadssituationen.

Nordic Partners är helt oberoende aktör på marknaden som inte styrs av någon bank eller försäkringsbolag. Vår filosofi är att ingen förmedlare kan vara bäst på allt. Därför har du genom oss tillgång till hela marknadens utbud utan att behöva byta bank. Detta innebär att vi kan välja de bästa produkterna för just din situation och målsättning.

Alla affärer som görs med vår expertis följer Nordic Partnersmodellen. Detta är en process i 5 steg som noggrant genomgås för att erbjuda en framgångsrik rådgivning och avkastning på kundens investerade kapital. För mer information om Nordic Partnersmodellen se menyn till vänster.

 

 

 

Sverige: +46 8 559 23 409 Spanien: +34 693 75 70 00 E-Post: info@nordicpartners.eu
Copyright 2012 Nordic Partners - Gibraltar (FSC118B) - Sverige (FI) 11-3660